Darmowa dostawa

Regulamin
Regulamin sklepu internetowego DEKOPARK.PL

1. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy, działający pod adresem dekopark.pl prowadzony jest przez firmę UNDECO Tomasz Kalarus z siedzibą w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz,  nr NIP 734-112-81-99, wpisaną w ewidencji gospodarczej pod numerem 25114/09 przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza. Numer REGON 121088544.  

Telefon kontaktowy: 512 988 999 (numer komórkowy w sieci PLAY. Koszt połączenia wg. stawki operatora)

2. Zasady dokonywania zakupów


2.1. Sklep internetowy funkcjonujący pod adresem dekopark.pl służy do dokonywania zakupów za pośrednictwem sieci internetowej wybranych artykułów sprzedawanych również w salonie sprzedaży dekopark. 

2.2. Zakupy w sklepie internetowym dekopark.pl mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie dekopark.pl, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.
 
2.3. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
 
2.4. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez pracowników firmy UNDECO.
 
2.5. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem działu obsługi sklepu internetowego dekopark.pl.
 
2.6. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.
 
2.7. Sklep internetowy dekopark.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 
2.8.  Klient sklepu internetowego dekopark.pl może wybrać następujące formy płatności z zamówione produkty:

 • przelew bankowy na rachunek sprzedawcy
 • gotówką przy odbiorze osobistym
 • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

  W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

2.9. W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym płatność powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie. 

2.10. Firma UNDECO zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również gdy:

 1. transakcji nie uda się autoryzować w systemie płatniczym platnosci.pl (skuteczna autoryzacja oznacza zablokowanie na koncie karty płatniczej Zamawiającego kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztem przesyłki lub
 2. we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub
 3. przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

o których to powodach niezwłocznie powiadomi zamawiającego w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. 

2.11. Zamówienia w sklepie internetowym dekopark.pl są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta sklepu internetowego dekopark.pl obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 
2.12. Ceny podawane w sklepie internetowym dekopark.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Firma UNDECO zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo rezygnacji z zamówienia. 
 
2.13. Firma UNDECO prowadząca sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest faktura VAT lub paragon fiskalny.
 
2.14. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 
2.15. Istnieje bezwzględny zakaz dostarczania przez UNDECO treści o charakterze bezprawnym.

 

3. Warunki dostawy towarów

3.1. Sprzedawca zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. 

3.2. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

 1. dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej
  dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub UPS.
  odbiór osobisty

3.3. Firma UNDECO będzie dążyła do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 24 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia dostępnego na stronie dekopark.pl, z zastrzeżeniem pkt 2.7 jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień.
 
3.4. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:
3.4.1. sprawdzeniu przez UNDECO kompletności wysłanych danych,
3.4.2. skontaktowaniu się z Zamawiającym na trwałym nośniku na adres podany przy rejestracji lub zamówieniu  celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.
Jeśli Zamawiający potwierdzi wszystkie informacje, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane o czym zostanie powiadomiony za na trwałym nośniku na adres e-mail. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.
 
3.5. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar, zaś - w przypadku płatności kartą lub e-przelewem - z konta Zamawiającego zostanie pobrana wcześniej zablokowana kwota, na jaką opiewało zamówienie. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek UNDECO wpłyną odpowiednie środki. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz o danych na temat numeru przesyłki, przewidywanego czasu dostarczenia oraz numeru wystawionej faktury / rachunku.

3.6. W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić firmę UNDECO telefonicznie kontaktując się z przedstawicielem Biura Obsługi Klienta sklepu internetowego dekopark.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@dekopark.pl

3.7. Niezbędnym warunkiem odbioru osobistego zamówionego towaru we wskazanym salonie DEKODPARK, jest okazanie dowodu tożsamości oraz podanie numeru zamówienia
 
3.8. Czas realizacji zamówienia. 

3.8.1 Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w tabeli kosztów. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów.

3.8.2 W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

3.9. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny dekopark.pl, pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa.

W jej ramach kupujący będzie otrzymywał na podany przy logowaniu adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. Za wyjątkiem informacji dotyczącej anulowania zamówienia na życzenie klienta lub z powodu braku towaru, wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia, listę zamówionych towarów, kwotę i wybrany sposób płatności, oraz sposób dostarczenia, a także dane odbiorcy.

 • Potwierdzenie zamówienia - W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów, oraz sposobu płatności i odbioru, klient otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu docelowego lub salonu partnerskiego dekopark.pl w którym zamówienie zostanie odebrane.

 • Płatność przelewem lub kartą - W przypadku kiedy klient wybrał płatność przelewem lub kartą kredytową, może otrzymać dwa rodzaje informacji, w zależności od tego czy potwierdzenie przelewu/autoryzacja karty przebiegła pomyślnie, czy nie. W tym drugim przypadku, e-mail zawiera prośbę o ponowienie próby zapłaty.

 • Brak potwierdzenia przelewu - W sytuacji kiedy kolejne próby zapłaty przelewem lub kartą kredytową są nieskuteczne, klient otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt z Biurem Obsługi Klienta, i zastrzeżeniem że realizacja zamówionych pozycji została wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji.

 • Częściowa kompletacja zamówienia - Może zajść również sytuacja kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne. W takim przypadku klient otrzymuje wiadomość z informacją o tym jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez kupującego zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie  nie pełnego. W przypadku nie podjęcia przez klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 4 dni, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym klient zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.

 • Kompletacja i wysłanie zamówienia - Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt, oraz jednocześnie informującą po jakim minimalnym czasie przesyłka powinna zostać dostarczona do adresata lub być do odebrania w wybranym salonie partnerskim dekopark.pl

 • Anulowanie zamówienia - W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania.

 

4. REKLAMACJE I GWARANCJE


4.1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych.

4.2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie dekopark.pl są objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru lub dystrybutora reprezentującego producenta na rynku polskim.

4.3. Informacja dotycząca treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na stronie internetowej sklepu dekopark.pl 

4.4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt na adres do obsługi reklamacji tj. UNDECO, ul. Jagiellońska 76, 33-300 Nowy Sącz. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 
4.5. Do reklamowanego towaru prosimy dołączyć dokument zakupu. 
  
4.6. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.
 
4.7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.
 
4.8. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

5. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Firma UNDECO przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa.

 
6. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW


6.1. Zgodnie z ustawą Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do czternastu dni od chwili objęcia towaru w posiadanie. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. Oświadczenie jest do pobrania w formie elektronicznej na stronie "Zwroty". 

6.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 14 dni od jego otrzymania. 

6.3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów użytkowania)
 
6.4. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie, poprzez uznanie rachunku karty płatniczej lub w przypadku e-przelewu rachunku bankowego, użytej we wcześniejszej transakcji zakupu tego towaru, lub poprzez wykonanie przelewu przez UNDECO na wskazane przez Zamawiającego konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówką lub za pomocą przelewu.

6.5. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient. 

6.6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza sposób konieczny do określenia cech, charakteru i zasad funkcjonowaniu zakupionego produktu. 
 
6.7. Jeżeli ze względu na charakter zwracany towar nie może zostać odesłany w zwykłym trybie Klient jest poinformowany o kosztach zwrotu rzeczy na stronie internetowej sklepu dot. wybranego produktu. 
 
7. OCHRONA DANYCH

7.1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez UNDECO (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 
7.2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną – w tym dostarczania newslettera (art. 6 ust. 1 lit . b RODO)

Odbiorcami danych osobowych Kupującego mogą być: przewoźnicy lub ich pośrednicy realizujący dostarczenie przesyłek, podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych lub za pośrednictwem kart płatniczych, dostawcy IT, usługodawcy w obszarze działań marketingowych i analitycznych. 
 
7.3. Administratorem Pani/a danych osobowych jest UNDECO Tomasz Kalarus, email: info@undeco.pl.
 
7.4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora kontakt@dekopark.pl 

7.5 W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę o kontakt z Tomasz Kalarus, biuro@undeco.pl

7.6 Dane będą przechowywane przez okres 12 m-cy. 

7.7 Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7.8 Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

7.9 Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych. 

7.10 Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7.11 W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę. 


8. WYMAGANIA TECHNICZNE. 

8.1 Do korzystania ze sklepu internetowgo dekopark.pl wymagany jest dostęp do internetu. 

8.2 Aby uzyskać dostęp do sklepu należy korzystać z ogólnie dostępnych przeglądarek internetowych, dowolnej wersji.  


9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Firma UNDECO zastrzega sobie prawo do:

a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego,
b. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego dekopark.pl,
c. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego dekopark.pl,
d. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
 
9.2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

9.3. W przypadku zaistnienia sporu dotyczącego zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyłyndo rozwiązania polubownie sprawy. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszystkich ewentualnych sporów powstałych odnośnie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 

 

   

   Każdy element domu zalicza się do wystroju wnętrza, każdy mebel ma indywidualny wyraz i duszę. Jeśli chcą Państwo stworzyć miejsce wyrażające siebie, należy odpowiednio dobrać szczegóły, tak aby współgrały one ze sobą.
 
   Wyjątkowe meble znanych producentów: TONTom Dixon, MOOOI, De La Espada, Kartell, ClassiConMagis doskonale ozdobią wnętrze pięknego domu. 
   
   Lampy z oferty m.in. Lee Broom, Moooi, Tom Dixon, Artemide, Serien, DCW, Lampe Grass to oprócz oświetlenia kształty i kolory które zwrócą uwagę nawet najbardziej wymagających.
   Cały projekt doskonale uzupełnią akcesoria: tace IBRIDE, dywany GUN RUGS czy też rzeźby i art. dekoracyjne MOOOI, Tom Dixon
   

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl